Lithografi
AF
Søren Kent

Nummeret
Number one

Incl. Ramme
Including Frame
DKK. 950
Euro 128
( 50 x 70 cm,)

Uden Ramme
Without Frame
DKK 700
Euro 93
( 55 x 38 cm. )