NO. 9957 Landskab med Hus 98 x 98 cm. DKK 12.000 € 1.600 SØREN KENT

NO. 1636 Landskab 100 x 100 cm. DKK. 12.000 € 1.600 Søren Kent

NO. 0328 Landskab 81 x 100 cm. DKK. 9.500 € 1.270 Søren Kent

NO. 0220 Det blå Hus 81 x 100 cm. DKK. 9.500 € 1.470 SØREN KENT

NO. 0424 Fugl 81 x 100 cm. DD. 9.500 € 1.470 SØREN KENT

NO. 0067 Gudhjem Havn 81 x 100 cm. DKK. 11.000 € 1.470 SØREN KENT

NO. 0328 Figur i Landskab 81 x 100 cm. DKK. 9.500 € 1.270 SØREN KENT

NO. 5736 Komposition 72 x 90 cm. DKK. 8.500 € 1.140 Søren Kent

NO. 1959 Figur i Landskab 60 x 81 cm. DKK 7.500 € 1.000 Søren Kent

NO. 0065 Huset på klippen. 88 x 71 cm. DKK. 9.500 €1.270 SØREN KENT

NO. 9476 Figurer i Landskab 81 x 116 cm. DKK. 12.000 € 1.600 Søren Kent

NO. 9759 Udsigt 80 x 80 cm. DKK 9.500 € 1.270 SØREN KENT

NO. 9760 UDSIGT 80 x 80 cm. DKK. 9.500 € 1.270 SØREN KENT

NO. 0070 Landskab 72 x 90 cm. DKK. 8.000 € 1.070 SØREN KENT

NO. 0516 Bornholm 100 x 73 cm. DKK. 9.500 Euro 1.270 Søren Kent

NO. 1303 Gudhjem 96 x 128 CM. DKK. 14.000 EURO 1.900 SØREN KENT Solgt

NO. 0434 Fugl 50 x 100 cm. DKK 8.500 Euro 1.140 Søren Kent

NO. 338 Landskab 112 x 96 cm. DKK. 11.000 € 1.470

NO. 528 Landskab 116 x 81 cm. DKK. 11.000 € 1.470 Søren Kent

NO. 336 Gudhjem 90 x 130 CM. DKK. 14.000 € 1900

NO. 656 Landskab 98 x 98 cm. DKK. 11.000 € 1500 Søren Kent

NO. 331 KOMPOSITION 130 x 68 cm. DKK. 12.000 Euro 1.600

NO. 4426 Komposition 98 x 98 cm. DKK 11.000 1.260 EURO Søren Kent

NO. 4503 Gudhjem 50 x 100 cm. DKK 8.500 1.140 Euro Søren Kent

NR. 4727 Landskab 80 x 115 cm KR. 11.000 1470 €

GALLERI SØREN KENT

Malerier af Søren Kent

LØKKEGADE 24
DK - 3760  GUDHJEM

TLF: +45 6025 7901
TLF: +45 4147 9399

www.soerenkent.dk

ÅBENT
OFFNEN
OPEN

Fri Fragt i Danmark
E-MAIL: soerenkent@gmail.com

www.soerenkent.dk